סביבה

מדיניות סביבתית - תרו תעשייה רוקחית בע"מ

חברת "תרו" מכירה במחויבותה לנהל את פעילותה ולספק מוצר איכותי באופן שיבטיח סביבת עבודה בריאה ובטוחה למועסקים, ספקים, לקוחות וקהילות בהן אנו פועלים, תוך כדי שיפור מתמיד ביעדי איכות הסביבה.

אנו נחתור לעמידה בכל דרישות התקינה והחוקים הרלוונטיים ונשאף להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר למניעת זיהום הסביבה.

על מנת להצליח בביצוע מדיניות זו, מציבה תרו את היעדים הבאים:

הגנת הסביבה

 • עמידה בדרישות החוק והתקנות הסביבתיות
 • ניהול הפעילות העסקית בצורה שתצמצם ככל הניתן פגיעה באיכות הסביבה
 • פיתוח תהליכים ושיטות עבודה אשר יקטינו את ההשפעה על הסביבה
 • הפחתת השפכים המיוצרים על ידי פיתוח והטמעת תהליכים חדישים
 • הקטנת סיכונים הקשורים לאחסנת חומרים מסוכנים
 • צמצום צריכת אנרגיה וחיפוש אחר אפשרויות למחזור
 • חינוך והדרכת העובדים לכך שיבצעו את תפקידיהם בצורה אחראית מבחינת איכות הסביבה
 • שיפור מתמיד בישום המדיניות ועדכון תכנית העבודה בהתאם ע"י סקירה תקופתית של הפעילויות הקיימות והמתוכננות בחברה

שימור הסביבה

החברה תפעל על פי הטכנולוגיות הקיימות המתקדמות ביותר [ BAT ] על מנת לקדם:

 • שימור משאבים, מניעת זיהום אויר, שימוש במינימום אנרגיה, הנותנת ביטויה בזמן תכנון מוצרים ותהליכים ובזמן הייצור עצמו
 • קידום מחזור חומרים, כולל שפכים תעשייתיים שאינם מסוכנים במפעל
 • פינוי שפכים תעשייתיים כמתחייב בחוק ובתקנות

איש קשר בנושא מפגעים סביבתיים

ממונה הסביבה המפעלי
טלפון - 04-8475666