היסטוריה

1950

הוקם בישראל מפעל תרו לייצור מוצרים פרמצבטיים מוגמרים

1961

ייצור חומרים פעילים למוצרי תרו בישראל (API)

1984

רכישת מפעל קרמים ומשחות וייצורם בקנדה

1988

כניסה לשוק האמריקאי

2003

הקמת חטיבת מוצרי מקור (BRAND)

2006

השקת מתקני ייצור חדישים בתרו ישראל

2010

חברת תרו נרכשה ע"י Sun Pharmaceuticals

2012

מעל 1 מיליארד $ מכירות ברוטו

(IMS 2012)

2012

הנפקת החברה בבורסה

NYSE

2016

תרו החברה הדרמטולוגית הגנרית המובילה בארה"ב