איכות

הצהרת האיכות של תרו

תרו היא חברה פרמצבטית בינלאומית שעובדיה מחויבים לשיפור מתמיד תוך אספקת מוצרים בטוחים ואמינים לכלל הלקוחות והמטופלים.

אנחנו עובדים תחת מערכת איכות מאוחדת, משלב פיתוח המוצר ולאורך חיי המדף שלו, המבטיחה מוצר העומד בדרישות הרגולטוריות, יציב, בטוח ויעיל.

מערכת האיכות של תרו דואגת לעמידה בדרישות האיכות הרגולטוריות והפנימיות. בבסיס מערכת האיכות נמצאות דרישות ה-GMP – Good Manufacturing Practice של ארצות הברית (FDA), אירופה (MHRA), משרד הבריאות הישראלי (MOH) ושאר רשויות הבריאות בעולם.

מערכת האיכות של תרו מתמקדת בהשגת היעדים הבאים:

  • הטמעת תרבות האיכות והפקת לקחים
  • חתירה למקצועיות ומצוינות
  • ביצוע יעיל ואפקטיבי של כל התהליכים המבוצעים בחברה
  • פישוט, ייעול ושיפור תהליכים תוך התמקדות בציפיות הלקוח והרשויות השונות
  • עבודה על פי חוקים, צווים ותקנות
  • טיפוח העובדים באתר ע"י הכשרה והעלאת הרמה המקצועית
  • שמירה על מדדי האיכות, עמידה בלוח זמנים וקיצור זמני תגובה
  • שיפור מתמיד של אפקטיביות במערכת הניהול