תרופות מרשם (RX)

Search Product

Taro Pharmaceutical Industries, Inc. (Generic RX Products)

Product Name Product Name Hebrew STRENGTH THERAPEUTIC AREA Form
Aquimod אקווימוד 5% עור Cream
Brexin ברקסין 20 mg נוגד דלקת Tablets
Capecitabine Taro קפסיטבין תרו 500 mg אונקולוגיה Film Coated Tablets
Cinacalcet Taro סינקלסט תרו 30, 60, 90 mg הרדמה Film Coated Tablets
Coumadin קומדין 1, 2, 2.5, 5 mg קרדיולוגיה Tablets
Curatane קיורטן 5, 10, 20, 40 mg אקנה , עור Capsules
Dermacombin דרמקומבין Neomycin sulphate 2.5 mg/g, Gramicidin 0.25 mg/g, Nystatin 100000 IU/g, Triamcinolone acetonide 1mg/g עור Cream , Ointment
Diprofol דיפרופול 10 mg/ml, 20 mg/ml הרדמה Emulsion for Injection or Infusion
Dorzolamide Timolol Taro דורזולאמיד טימולול תרו Dorzolamide 20mg/ml, Timolol 5 mg/ml עיניים Eye Drops
Dutasteride Taro דוטסטריד תרו 0.5 mg אקנה Soft capsules
Entumin אנטומין 40 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Tablets
Estelle 35 אסטל 35 Cyproterone acetate 2mg, Ethinylestradiol 35 mcg בריאות האישה Tablets
Etopan אתופן 200/300/400/500 mg כאב ודלקת Capsules , Tablets
Etopan XL אתופן XL 400/600 mg כאב ודלקת Tablets Extended Release
Etoricoxib Taro אטוריקוקסיב תרו 30, 60, 90, 120 mg דלקת אוזניים Film Coated Tablets
Jungborn Granules יונגבורן גרנולות 6.52% מערכת עיכול Granules
Lataro לתרו 0.05 mg/ml עיניים Eye Drops
Lataro-Tim לתרו-טים Latanoprost 0.05mg/ml; Timolol maleate 5mg/ml עיניים Eye Drops
Lozapine לוזפין 25/100 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Tablets
Mercaptizol מרקפיטיזול 20 mg אנדוקרינולוגיה Tablets
Meroken מרוקן Macrogols 315 g, Potassium chloride 1.1175 g, Sodium bicarbonate 4.284 g, Sodium chloride 8.242 g מערכת עיכול Powder for Solution
Nystatin Ready Mix ניסטטין רדי מיקס 100,000 IU/ml בריאות הפה Suspension
Odomzo אודומזו 200 mg אונקולוגיה , עור Capsules
Otomycin אוטומיצין Benzocaine 3%, Neomycin sulph. 0.35%, Phenylephrine HCl 0.25%, Sod. Propionate 5% דלקת אוזניים Ear Drops
Oxacatin אוקסקטין Oxomemazine 1.65mg/5ml, Potassium guaicol sulph 33.3mg/5ml, Sodium benzoic acid 33.3mg/5ml טיפול בצינון ושיעול Syrup
Paracetamol Taro IV פראצטמול תרו IV 10 mg/ml כאב ודלקת Solution for Infusion
Partane פרטאן 5 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Tablets
Percocet פרקוסט Oxycodone HCl 5/10mg, Paracetamol 325mg כאב ודלקת Tablets
Perphenan פרפנאן 4/8 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Film Coated Tablets
Pregabalin Taro פרגבלין תרו 75, 150, 300 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Capsules
Profex פרופקס 150/300 mg קרדיולוגיה Tablets
Promnix פרומניקס 0.4 mg אורולוגיה Capsules
Ridazin רידזין 10/25/100 mg נוירולוגיה ופסיכיאטריה Film Coated Tablets
Rokacet Plus רוקסט פלוס Paracetamol 500mg, Caffeine 50mg, Codeine phosphate 15mg כאב ודלקת Caplets
Sevelamer Taro סבלמר תרו 800 mg קשירת זרחן Film Coated Tablets
Sterocort סטרוקורט 4 mg נוגד דלקת , סטרואיד Tablets
Taroclindin תרוקלינדין Clindamycin as phosphate 1%; Benzoyl peroxide as hydrous 5% עור Gel
Teril טריל 200 נוירולוגיה ופסיכיאטריה Tablets
Uramox אורמוקס 250 mg מחלת גבהים Tablets
Zindaclin 1% Gel זינדקלין 1% ג'ל 1% עור Gel
Zoledronic Acid Taro זולדרוניק אסיד תרו 4 MG / 5 ML אונקולוגיה Solution for Infusion